Bilsam Kurtuba Akademi Araştırmacı Kampı

Bilsam Kurtuba Akademi Araştırmacı Kampı

20 Haziran 2016 847 views 0

11 Temmuz-12 Ağustos 2016

Amacı

İl içi ve il dışından katılacak lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilim, bilim felsefesi, araştırma, araştırma yöntemleri, yöntembilim, literatür tarama, tez oluşturma vb konularda formasyon kazandırmak ve araştırmacı niteliklerine sahip kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Katılım Şartları ve Çalışma Süreci

 1. Programa lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecektir.
 2. Kabul edilen katılımcılardan tam devam istenecektir.
 3. Kontenjan 40 kişidir. Katılımcılar mülakatla belirlenecek ve lisansüstü öğrencileri ile lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.
 4. Programlar sanat, sosyal, fen, sağlık, eğitim vb. alan farkı gözetilmeksizin ortak uygulanacaktır.
 5. Program sırasında verilen okuma, yazma ve araştırma ödevlerinin yerine getirilmesi zorunlu olacaktır.
 6. Program interaktif öğretim yöntemleriyle yürütülecek ve katılımcıların aktif katılımına imkân tanınacaktır.
 7. Proje kapsamında seminer, müzakere ve sosyal programlara yer verilecektir.
 8. Kamp 5 hafta sürecek ve çalışmalar haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine yerleştirilecektir. Ayrıca haftada bir gün sosyal program uygulanacaktır.
 9. Araştırmacı kampına katılacak araştırmacıların program sonunda bir makale hazırlamaları, bunu bildiriye dönüştürmeleri ve 5-6 Kasım 2016’da gerçekleştirilecek Kurtuba Akademi III. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda sunmaları teşvik edilecektir.
 10. Günlük programlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
 11. 10.00-12.00: I. Oturum (Akademik sunum-ders)
 12. 12.00-13.30: Dinlenme
 13. 13.30-15.30: II. Oturum (Akademik sunum-ders)
 14. 15.30-17.30: III. Oturum (Müzakere)
 15. Dersler 20’şer, müzakereler ise 10’ar kişilik gruplarla yapılacaktır. Her grup günde 4, haftada 12, toplamda ise 60 saat ders alacak ve 30 saat müzakereye katılacaktır. Sosyal programlar ortak uygulanacaktır. Proje yönetiminden izin alınmak şartıyla derslere ve müzakerelere misafir katılımcı alınabilir. Ancak bu katılımcılar sadece dinlemek üzere orada bulunur, derse ve müzakereye katılamazlar.

Dersler ve Öğretim Elemanları

 1. Bilim, Yöntem ve Eleştiri 4 saat Emin Çelebi Öğr. Üyesi
 2. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 8 saat Gökhan Tuncel Öğr. Üyesi
 3. Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 8 saat Oğuzhan Göktolga Öğr. Üyesi
 4. Veri Toplama Teknikleri 4 saat Bünyamin Akdemir Öğr. Üyesi
 5. Stratejik Planlama 4 saat Aydın Usta Öğr. Üyesi
 6. Yapay Zekâ Teknikleri 4 saat Hasan Söyler Öğr. Üyesi
 7. Bilimsel Araştırmalarda Etik 4 saat Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
 8. Sanat ve Estetik 4 saat Muzaffer Yılmaz Öğr. Üyesi
 9. Sosyal Girişimcilik ve Gönüllü Yön. 4 saat İbrahim Gezer Öğr. Üyesi
 10. İnsan, Ekosistem ve Çevre 2 saat Mehmet Önal Öğr. Üyesi
 11. Akademik Üslup ve Dil 2 saat İlhan Erdem Öğr. Üyesi
 12. Matematik Felsefesi 2 saat Bilal Altay Öğr. Üyesi
 13. Proje Döngüsü Yönetimi 8 saat Hasan Toman Eğitimci/Uzman
 14. Sayısal Verilerin Yorumlanması 2 saat İlhami Polat Y. Mühendis

Müzakere Konuları ve Yürütücüleri

 1. Dil, Anlam ve Varlık İlişkisi Emin Çelebi Öğr. Üyesi
 2. Ahlaki Gelişim ve Temel İlkeler Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
 3. Mutluluk ve Ahlak İlişkisi: Mehmet Önal Öğr. Üyesi
 4. Akıl ve Akılcılık Emin Çelebi Öğr. Üyesi
 5. Medya – Siyaset İlişkisi Hasan Topbaş Öğr. Üyesi
 6. Siyaset – Ekonomi İlişkisi Selahattin Bakan Öğr. Üyesi
 7. Eğitim – Özgürlük İlişkisi Mehmet Sağlam Öğr. Üyesi
 8. Tıp ve Etik Şahin Efil Öğr. Üyesi
 9. Kent ve Estetik Yüksel Göğebakan Öğr. Üyesi
 10. Akademisyen – Toplum ilişkisi Yelda Polat Sosyal Girişimci
 11. Türkiye’de Sivil Toplum ve Örgütlülük Ferman Salmış Sosyal Girişimci
 12. İslam ve Demokrasi Hüseyin Sarıgül Sosyal Girişimci
 13. Anayasa ve Yönetim Sistemi Tartışmaları Ahmet Karadağ Öğr. Üyesi
 14. Günceli Belirlemede Sosyal Medyanın Gücü Emin Babacan Öğr. Üyesi
 15. Toplumsal Bütünleşmede Kültür İmgeleri Fazıl Ercan Öğr. Gör.
 16. Türkiye’de Toplumsal Ayrışmanın Kaynakları Gökhan Tuncel Öğr. Üyesi
 17. Türkiye’nin Ar-Ge ve Katma Değer Sorunu İbrahim Gezer Öğr. Üyesi

Proje Yürütme Kurulu

İbrahim GEZER Öğr. Üyesi Proje Sorumlusu

Murat AŞAN Sosyal Girişimci Proje Koordinatörü

Neslihan DOĞAN Halkla İlişkiler Proje Sekreteri

Emin ÇELEBİ Öğr. Üyesi Üye

Mehmet SAĞLAM Öğr. Üyesi Üye

Yelda POLAT Eğitimci Üye

Ayşegül TOPRAK Eğitimci Üye

Metin BENLİ Eğitimci Üye

İlhami POLAT Mühendis Üye

Osman KARACAN Tarihçi Üye

Hatice DOĞRUYOL İlahiyat Üye

Zeynep DOĞRUYOL İlahiyat Üye

Gamze EKİN Felsefe Üye

İsa AKGÜL Sosyal Girişimci Üye

İlyas KARABEKMEZ Siyaset Bilimi Üye

Proje Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Prof. Dr. Abdulkadir BAHARÇİÇEK (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ (Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler)

Prof. Dr. Bilal ALTAY (Matematik)

Prof. Dr. Hasan PEKTEMİR (Tıp, Sağlık)

Prof. Dr. İbrahim GEZER (Mühendislik)

Prof. Dr. Mehmet KUBAT (İlahiyat)

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN (İlahiyat)

Prof. Dr. Nusret AKPOLAT (Tıp, Sağlık)

Doç. Dr. Aydın USTA (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Doç. Dr. Bünyamin AKDEMİR (İşletme)

Doç. Dr. Emin ÇELEBİ (Felsefe)

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi)

Doç. Dr. İlhan ERDEM (Türk Dili ve Edebiyatı)

Doç. Dr. Mehmet ÖNAL (Felsefe)

Doç. Dr. Neslihan DERİN (Eğitim)

Doç. Dr. Nihat AKBIYIK (Ekonomi)

Doç. Dr. Selahaddin BAKAN (Kamu Yönetimi)

Doç. Dr. Vehbi BAYHAN (Sosyoloji)

Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN (Güzel Sanatlar)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜK (İlahiyat)

Yrd. Doç. Dr. Fatih KOCAMAZ (Bilişim, Robotik)

Yrd. Doç. Dr. Işıl ARPACI (Siyaset Bilimi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN (Medya – İletişim)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM (Çocuk Gelişimi)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer YILMAZ (Sanat Tarihi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan SÖYLER (Ekonometri)

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA (Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler)

Yrd. Doç. Dr. Recep UÇAR (İlahiyat)

TANITIM

İlimizde ve bölgemizde düzenlenen ilk araştırmacı kampı…

Kayıt: 20 Haziran – 1 Temmuz

Ar-Ge, Proje hazırlama, Analitik düşünme, İnovasyon, Metodoloji vb. konularında farkındalık oluşturmak, becerilerini geliştirmek isteyen ve ileride araştırmacı olmak isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizi projemize katılmaya bekliyoruz.

Not: Başvurusu kabul edilenlerden sosyal programlarda kullanılmak üzere makbuz karşılığı 100 TL kayıt ücreti alınacaktır. Detaylar: www.bilsam.org E-Posta kurtubaakademi@gmail.com

GSM: 0507 748 06 43 / Tel: 0422 323 69 80

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ