İl İstihdam Kurulu 2016 Yılı Temmuz Ayı Toplantısını Yaptı

İl İstihdam Kurulu 2016 Yılı Temmuz Ayı Toplantısını Yaptı

27 Temmuz 2016 504 views 0

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2016 yılı Temmuz dönemi toplantısı Vali Yrd. Dr. M. Şamil HORASANLI başkanlığında Malatya Valiliği toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıya Kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmış olup ilin işgücü piyasası, istihdam ve mesleki eğitime yönelik kararlar alınmıştır. Alınan kararlara göre Malatya ilinin iş gücü piyasası sunumu aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

 KAYITLI İŞSİZLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2016 yılı Haziran ayı itibarı ile 26.714 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2015 yılı için 48.000’dir.

İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %52,6’sının İlköğretim mezunu olduğu görülecektir. İlköğretim mezunlarını sırasıyla %26,4 ile lise, %9,8 ile lisans ve %9 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞSİZ SAYILARI

 Kurumumuza kayıtlı 26.714 işsizin sosyal durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup; kayıtlı iş arayanların %97,1 normal statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2,4 iken, eski hükümlülerin oranı %0,5 olarak istatistiklere yansımaktadır.

 YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞSİZLER

 Kurumumuza kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 12.618 kişi toplam işsizler içindeki oranı %47,2’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %13 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %12 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %8,3 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %7,1 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

 İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

 2016 Haziran ayı sonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 2427 kişi, kamu sektöründe 51 kişi olmak üzere toplam 2478 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslek grubu olduğu görülmektedir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 2016 HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE

AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle engellilere yönelik 4 adet engelli kursu, 887 adet İşbaşı Eğitim programı, 29 adet Girişimcilik kursu, 9 adet İstihdam Garantisiz,  28 adet Özel Politika, 17 adet UMEM/İEP ve 16 adet UMEM/MEK olmak üzere toplam 990 program başlatılmış olup, bu projelerde 4.470 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir:

Toplum Yararına Program (TYP)

2016 yılı Haziran ayında 30 program olarak seçmeleri yapılan 1015 iş arayan, TYP kapsamında istihdam edilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2016 Haziran ayı sonunda Kuruma başvuran 629 kişiden 394’ü işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Başvuran 235 kişinin işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile talepleri İl Müdürlüğümüzce reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2.881’dir.

İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İl Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2016 Haziran ayı sonu itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 25.051 kişidir.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Malatya