2015 Yılı Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 3.Döncm Takvimi

2015 Yılı Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 3.Döncm Takvimi

19 Ocak 2016 479 views 0

2015/17 No’lu Tebliğe göre Besilik Erkek Sığır Desteklemesine ait 3.Dönem Takvimi yayınlanmıştır. Yetiştiricilerimizin özellikle askı süresince listeleri kontrol etmeleri ve bu süre içerisinde varsa itirazlarım yapmaları gerekmekledir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2015 Yılı Besilik Erkek sığır Desteklemesi 3.Dönem Takvimi ı-17/02/2016 İcmal-ı listelerinin KES’te yayınlanması

2-17-24/02/2016 İcmal-I listelerinin ve başvuru belgelerinin ilçeler ve aylar bazında kontrolü.

3-25/02-03/03/2016 İcmal-2 listelerinin sistemden alınması, askıya çıkartılması, yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

4-04/03/2016 İcmal-3 listelerinin onaylanarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ