26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Mesajı

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Mesajı

25 Haziran 2016 413 views 0

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Mesajıdır

Madde bağımlılığı yol açtığı ruhsal, fiziksel, toplumsal ve sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle dünya çapında tehlike oluşturmaktadır. Bağımlı bireyin kendisine olduğu kadar çevresine de ciddi zararlar vermesi nedeniyle uyuşturucu madde kullanımı toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden önemli bir toplumsal sorun olmaktadır.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, üretim ve tüketim bölgeleri arasında bulunan hassas coğrafi konumu nedeniyle ülkemiz açısından da ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Özellikle terörün ve organize suç örgütlerinin finansman araçlarından biri olan uyuşturucu ticaretini önlemek, terör örgütlerinin maddi gücünü zayıflatmak bakımından da önemlidir. Uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda terörle mücadeledir. Bilinmelidir ki uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur.

Uyuşturucu madde kullanımından çıkar sağlayan kesimlerin yaygınlığı ve uyuşturucuyu yayma yolundaki araçların çeşitliliği, uyuşturucu ile mücadelenin kapsamlı ve organize şekilde, kurumlar arası ve toplumsal işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu büyük tehditle mücadelede başta aileler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve medyaya önemli görevler düşmektedir.

Uyuşturucu ile mücadelede kullanılabilecek en etkin araç, öncelikle denetim ve kontrollerle risk grubunu oluşturan gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutulmasıdır. Bu amaçla çocuklar, gençler ve ailelere yapılacak bilinçlendirme çalışmaları hayati önem taşımaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak temel hedefimiz, yasal ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak, yasadışı ticaret ve kaçakçılıkla etkin mücadele etmektir. Bu amaçla uyuşturucu ve madde kaçakçılığı üzerinde hassasiyetle durarak, etkin ve özverili bir mücadele yürütmekteyiz.

Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadelede politikamız; narkotik madde kaçakçılığına yönelik ulusal ve uluslararası trendlerin, gelişmelerin ve teknolojilerin takip edilerek süratle değerlendirilmesi, gerekli politikaların gecikmeksizin uygulanması, elde edilen verilerin mücadeleci birimlerimize aktarılması ve eğitim, bilgi, tecrübe ve teknik cihazlar yönünden gerekli imkânların sağlanmasıdır.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Başbakanlığımızın koordinasyonunda ilgili 8 Bakanlık ve çok sayıda kuruluşun katılımları ile kurullar oluşturulmuştur. Söz konusu kurullarda Bakanlığımız her kademede ve etkin şekilde görevini yerine getirmektedir.

Ülkemizin diğer kolluk kuvvetleri ile Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda uyuşturucu şebekelerine büyük darbeler vurulmakta, ülkemiz ve dünya gençliğinin geleceğinin zehirlenmesinin önüne geçilmektedir. Bu amaçla; Bakanlığımızca tüm maddi olanaklar sonuna kadar seferber edilmekte, modern yardımcı teknik ekipmanlar kullanılmakta, eğitimli ve nitelikli personelimizin yanı sıra yetiştirdiğimiz narkotik dedektör köpekler de riskli görülen idarelerimizde görevlendirilmektedir.

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin yurt genelinde yürüttüğü operasyonlarla 2015 yılında 2 ton 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. 2016 yılının başından bu güne kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede ise ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 418 kilogram olmuştur.

Yasadışı uyuşturucu madde ticareti ile mücadelede Bakanlık olarak;

-Riskli görülen tüm sınır kapılarımızı dünyada sayılı ülkelerce kullanılan X-RAY, Tren X-RAY, Sentetik Kannabinoid Tespit Cihazları vb. çok sayıda modern teknik ekipman ile donattık,

-Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, Kaçakçılık Bilgi Bankası, GÜVAS, BİLGE vb. aktif denetim ve izleme sağlayan programların yanında 2015 yılı içinde Yat Takip Programı ile Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programlarını uygulamaya koyduk,

-Bakanlığımızda 58 izleme ekranında 27 operatörün görev yapabileceği çok daha modern ve nitelikli bir Komuta Kontrol Merkezini faaliyete geçirdik,

-Geniş bir platformda hizmet verebilecek modern bir Köpek Eğitim Merkezi’ni faaliyete geçirdik ve dedektör köpek sayımızı 110’a yükselttik,

-Bakanlığımız personeline “İleri Düzey Narkotik Eğitimi” verdik ve tecrübelerimizi Kırgızistan Gümrük personeline de aktardık, Alman ve Azerbaycan Gümrük İdareleri ile uluslararası operasyonel çalışmalar gerçekleştirdik,

-“Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılığıyla Mücadele” adında bir kitap hazırladık ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıttık,

-“Sentetik Kannabinoid Türü Uyuşturucularla Mücadele Eylem Planı” hazırlayarak uygulamaya koyduk,

Bakanlığımızca insan ve toplum sağlığının korunması ve terörün finansman kaynağının kurutulması amacıyla, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele alanında 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile yürüttüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki süreçte de en üst düzeyde büyük bir kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün; bu alanda farkındalık yaratarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamasını ve uyuşturucunun başta ülkemiz ve dünya için tehdit unsuru olmaktan çıkmasını temenni ediyorum.

Bülent TÜFENKCİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Malatya