Cafer Özkul Rektörlük Adaylığını Açıkladı

Cafer Özkul Rektörlük Adaylığını Açıkladı

12 Mayıs 2016 436 views 0

Prof. Dr. Cafer Özkul, İnönü Üniversitesi rektörlüğü için 13 Temmuz’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Meşhur kayısısıyla nam salmış, sanayi ve ticari potansiyeli bakımından bölgemizde lider bir konumda olan; nadide kültürel dokusuyla birlik, beraberlik, barış, kardeşlik ve dostluk duygularının harmanlandığı; örnek gösterilecek derecede hoşgörünün sergilendiği; başta iki Cumhurbaşkanı olmak üzere, birbirinden değerli devlet adamlarını, akademisyenleri, sanatçıları, büyük işadamlarını ve daha sayamayacağımız birçok değerimizi ülkemize katan güzel şehrimizde, bu sevimli ortamda sizlerle bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.

1970 yılından geçtiğimiz Nisan ayına kadar, gerek Yüksek Öğrenim sürecinde, gerekse üstlendiğim akademik ve üniversite yönetim görevlerinden dolayı memleketim Malatya’dan ve güzel Türkiye’mden uzakta, Fransa’da, bulunmak durumunda kaldım. Her ne kadar ülkemize ve Malatya’mıza akademik ve idari tecrübelerimi paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, hasret gidermek için sıkça ziyaretlerde bulunmuş olsam da elbette ki, bunlar memleket hasretimin dinmesine yetmemiştir. Sonuç olarak, büyük özverilerle bana desteğini esirgemeyen eşim ile birlikte, Türkiye aşıkları ve Malatya sevdalıları olarak, ömrümüzün geri kalan kısmını kendi öz vatanımızda, aynı anadili konuştuğumuz ve büyük Türkiye ülküsünü paylaştığımız insanlarımızla geçirmeye karar verdik.

Yıllardır memleketimden uzakta mesleki ve akademik anlamda kendimi yetiştirmek, uluslararası düzeyde tecrübe kazanmak için, devletimizin şahsıma sunduğu katkıların hakkını vererek, azimli ve planlı bir şekilde çok çaba sarf ettim. Gerek kişisel, gerekse mesleki hayatında dürüstlüğü ve etik kurallara tam riayet etmeyi şiar edinen bir Türk akademisyen olarak çok çalışmaktan asla imtina etmedim. Önce AR-GE faaliyetlerimle, bilimsel araştırmacı akademisyen kimliğimle, uluslararası anlamda tanındım ve daha sonra kademeli olarak çeşitli üniversite yönetim görevlerini üstlendim: bölüm başkanlığı, dekanlık, bilimsel araştırma kurulu başkanlığı, rektör yardımcılığı yaptım. Başta Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde oldukça faydalı girişimlerde bulundum. Bu süreç ve birikimlerin sonucu olarak, Rouen Üniversitesi’nde 2007 ve 2012 yıllarında yapılan rektörlük seçimlerini kazanarak iki dönem art arda, dokuz yıl süren başarılı bir rektörlük deneyimine sahip oldum. Rektörlüğüm sürecince de uluslararası düzeyde faaliyette bulunan birçok bilimsel platformda başkanlık, başkan yardımcılığı ve koordinatörlük görevlerine seçilerek, buralarda da tecrübe edindim.

Avrupa’nın ilk Türk asıllı rektörü olarak, bulunduğum her platformda enerji kaynağımın Türkiye olduğunu, hiçbir zaman Türkiye’den ve Türk kültüründen kopmadığımı ve geldiğim, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim güzel şehir Malatya’mın evladı olmaktan gurur duyduğumu beyan etmekten kaçınmadım. Malatya’mızda bulunan yakınlarım, dostlarım ve basın-yayın organları, kurumlarımız vasıtasıyla ilimizdeki gelişmeleri de yakinen izlemeye çalıştım. Her ne kadar yıllardır Malatya’dan uzakta yaşayan biri olsam da Malatya’ya ve ülkesine aşinalığını yitirmeyen bir evlat olarak, sahip olduğum bilgi ve deneyimi, var olan tüm enerjimi artık kendi ülkemizin ve memleketimizin yararına seferber etmek istiyorum. Kovanından uçarak uzun mesafeli ve zorluk dolu yolculuklar neticesinde farklı çiçeklerden yuttuğu nektarı, geri dönerek, bünyesinde değişime uğratarak bala dönüştüren ve bunu da kovanında biriktirerek, ilk ait olduğu yere zenginlik katan bir bal arısı gibi ben de kendi birikimlerimi özvatanıma, Malatya’ma bırakmak istiyorum. Bunu da, bilgi ve tecrübe sahibi olduğum bir alanda, güzel şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişiminde lokomotif rol oynayacak ve ayrıca spor alanında görünür hale gelmesine büyük katkı sağlayacak Malatya İnönü Üniversitesi gibi çok önemli bir kurumda yapmayı arzulamaktayım.

Kırk yılı aşkın akademik birikime sahip, birçok enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezine sahip olan, başta sağlık olmak üzere birçok alanda markalaşan, çok önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiş olan, İnönü Üniversitesi; kuruluşundan buyana ciddi büyümeler kaydetmiştir. Bu vesileyle kentimizin incisi ve öncüsü olan Üniversitemizin gelişmesi yolunda emeği geçen yöneticilere, öğretim üyelerine, diğer akademik ve idari personele, buna destek veren girişimcilere, yerel yönetim organlarına, siyasetçilere, sivil toplum örgütlerine ve gönüllülere bir Malatyalı olarak ve mayıs ayı başından beri İnönü Üniversitesi mensubu bir öğretim üyesi olarak teşekkür ediyorum.

Hepimizin malumu, Temmuz ayında üniversitemizde rektörlük seçimine gidilecektir. Ben de, şimdiki yönetimden bayrağı devralarak, Üniversitemizi eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında daha saygın bir statüye kavuşturmak, uluslararası düzeydeki tanınırlığını artırmak, birçok Avrupa üniversitesiyle rekabet edebilecek, üretken, sorgulayan, kente, bölgeye, ülkeye ve insanlığa katma değer sağlayan bir eğitim, bilim ve inovasyon merkezine dönüştürmek için rektörlüğe aday olduğumu belirtmek istiyorum.

Sahip olduğum bilim adamlığı ve yöneticilik tecrübelerimi, ayrıca uluslararası düzeydeki bilimsel platformlarla sürdürmekte olduğum bağlantılarımı, İnönü Üniversitesi’nin dinamik ve bir o kadar da donanımlı öğretim elemanlarının yaratıcılık ve üretkenlikleriyle,

ayrıca fedakâr idari personelinin desteğiyle birleştirebilirsek; kurum olarak büyük bir gelişme potansiyeline sahip olacağımıza inanıyorum. Bu potansiyele dayanarak, bilgi ileten ve teknoloji tüketen değil, daha çok bilgi ve teknoloji üreten bir toplumun öncüsü olmalıyız: AR-GE alanında bilimsel tanınırlığı yüksek, buluş ve yenilikleri ekonomiye artı değer olarak kazandıran, eğitim ve öğretim alanında ise nitelikli ve girişimci mezunlar yetiştiren, tercih edilen, öncü ve önder bir üniversite olma iddiasını taşımalıyız.

Bu amaçla, idarenin modernleşmesi yanında, katılımcı ve şeffaf bir yönetim tarzını kurumsallaştırmalıyız. Üniversite bulunduğu şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncü olurken, yine şehrin kültürel, sanatsal ve entelektüel hayatının canlandırılmasına katkıda bulunmalıdır. Şehrin markası olarak üniversitenin uluslararası görünürlüğü, Malatya’nın da uluslararası görünürlüğünü artıracaktır. İnönü Üniversitesi’nin cazibesi, bir bakıma şehrin cazibesi demektir. Bir taraftan ortak projeler çerçevesinde şehir ile bütünleşirken, diğer taraftan uluslararası akademik ilişkiler açılımında mutlak bir sıçrama yapmalıyız. Hem üniversitenin, hem de şehrin markası olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin çok eksenli gelişmesine hız vermeye devam ederken, dünya üniversiteleri sıralamalarında iddia sahibi olabilmek için; sağlık sektörü yanında, beşeri bilimler dâhil, tüm temel bilimlere, ayrıca mühendislik bilim ve teknolojilerine önem vermek zorundayız. Özet olarak, geniş perspektifli bir üniversite vizyonu kapsamında, kısa, orta ve uzun vadelere yayılacak projelerden oluşan stratejik bir yaklaşım ortaya koymalıyız. Türkiye’mizin 2023 hedeflerine görünür katkılarda bulunmak ülküsünü taşımalıyız.

Bu ülküyle, İnönü Üniversitesi rektörlüğüne adayım.

Sözlerime, Temmuz ayında yapılacak olan seçimin Üniversitemize yakışır bir şekilde huzur ve barışın hâkim olduğu, tatlı bir heyecan ve yarış ortamında geçmesini; seçim sonucu rektör olarak atanacak öğretim üyesinin Üniversitemiz, Malatya’mız ve Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ederek son veriyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Cafer ÖZKUL

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ