İş Kurumu İl Müdürlüğü 2015 Yılı Değerlendirdi

İş Kurumu İl Müdürlüğü 2015 Yılı Değerlendirdi

02 Şubat 2016 454 views 0

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2016 yılı I. Olağan toplantısı Vali Yardımcısı Miktat ALAN başkanlığında düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikaları belirlenerek karara bağlanmış olup, ayrıca Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü sunumları yapılmıştır.
CİNSİYETLERİNE GÖRE KAYITLI İŞSİZLER

Kurumumuza kayıtlı iş arayan sayısı 24.867 olup; işsizin cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında kayıtlıların %40,1’inin kadın, %59,9’unun erkek iş arayanlar olduğu görülmektedir.

 KAYITLI İŞSİZLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %49,5’inin İlköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla %27,4 ile lise, %10,6 ile ön lisans ve %10,5 ile lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞSİZ SAYILARI

Kurumumuza kayıtlı 24867 işsizin sosyal durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup; kayıtlı iş arayanların %96,6’sı normal statüde iş arayanlardan oluşmaktadır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2,9 iken, eski hükümlülerin oranı %0,6 olarak istatistiklere yansımaktadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞSİZLER

Kurumumuza kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 12.038 kişi toplam işsizler içindeki oranı %48,4’dür Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %13,6 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %12,5 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir.

Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %9,1 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %9 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2015 yıl sonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 9028 kişi, kamu sektöründe 64 kişi olmak üzere toplam 9092 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslek grubu olduğu görülecektir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 2015 SONU İTİBARİYLE AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2015 yılında,  engellilere yönelik 9 adet kurs, 605 adet İşbaşı Eğitim programı, 14 adet UMEM/İEP ve 23 adet UMEM/MEK, 17 adet İstihdam Garantili MEK, 35 adet istihdam garantisiz meslek edindirme kursu (MEK) ve 38 adet özel politika gerektiren gruplara yönelik, 18 adet de girişimcilik kursu olmak üzere toplam 763 program başlatılmış olup, bu projelerde 4.265 iş arayan mesleki eğitim kurslarına katılmıştır.

Toplum Yararına Program (TYP)

2015 Yılında toplam 75 programda 4465 kişilik TYP düzenlenmiştir.

 İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2015 yılı Aralık ayında Kuruma başvuran 666 kişidir. 403 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Başvuran 263 kişinin işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile talepleri İl Müdürlüğümüzce reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2162’dir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2015 yıl sonu itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 36.972 kişidir. 2015 yılında 5472 işyerine ve 398 eğitim kurumuna ziyaret yapılmıştır.

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ