İŞKUR Engelleri Kaldırıyor‏

İŞKUR Engelleri Kaldırıyor‏

16 Mayıs 2016 485 views 0

İŞKUR istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve de işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Ayrıca aktif işgücü programları kapsamında işgücü piyasasında görülen ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlediği gibi, iş arayan ve işverenlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Söz konusu hizmetlerden engelli vatandaşlarımızda faydalanmakta olup, ayrıca kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği sunmaktadır.

İŞKUR, hem kendi kaynaklarından hem de engelli çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonu kaynaklarından; engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeleri, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeleri, engellilerin işe yerleştirilmesi işe ve işverene uyumunun sağlanmasına yönelik projeleri, engellilerin istihdamının artırılabilmesini amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini desteklemektedir. Bu kapsamda bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğu  ‘’Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’ ’ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engelliler ikamet ettikleri il içine uygulanmak üzere projeler sunabilmektedirler.  Kendi işini kurma yönündeki projeler sadece engellilere sunulabilir.

İŞKUR kendi işini kuran engelli vatandaşlarımıza hibe desteği vermekte olup; bu destekten en az %40 engelli raporu olan ve Girişimcilik Eğitimi Programından sertifika almış kişiler faydalanabilmektedir. İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000,00 TL ödenmektedir. Kuruluş tarihinden itibaren işletmeye 12 ay içinde olmak şartı ile fatura karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma )en fazla %60 ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL, işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alnı ile ilgili makine teçhizat v.b malzemeler için 30.000,00 TL olmak üzere toplam 36.000,00 TL kaynak tahsis edilmektedir.

İlimiz Malatya’da da hibe desteği kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Emin VAROL söz konusu destekten faydalanan engelli bir birey olarak karşımıza çıkmaktadır. Emin VAROL yaptığı açıklamada; İŞKUR’un hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurduğunu, kendi işinin patronu olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, bu durumun kendine olan güvenini artırdığını, İŞKUR sayesinde karşısına çıkan engelleri kaldırarak hayata daha farklı bakmaya başladığını bu vesile ile Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap TOMAN’a ve İŞKUR çalışanlarına teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ