Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9.Etap Uygulama Rehberi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9.Etap Uygulama Rehberi

05 Mayıs 2016 542 views 0

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Proğramı Kapsamında Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki 2016/13 nolu Tebliği 29.04.2016 tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğle, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proğramın Yatırım Konuları:

a)Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b)Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c)Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç)Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri alınması,

d)Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Bakanlığımız tarafından oluşturulan ÇKS’ ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler. Daha önce aynı yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar başvuru yapamazlar. Ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. Proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının %50’ si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’ nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz. Başvuru yılı dahil olmak üzere son beş yıl içerisinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş ve TKK kanalıyla modern basınçlı sulama kredilendirmelerinde düşük faizli kredi kullananlar, kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alımı tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Referans fiyatların esas alınması şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri hazırlanırken KDV hariç hazırlanır.

Başvurular, 12 Haziran 2016 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Müracaatlar; son başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde İl Proje Yürütme Birimimizce değerlendirilerek, Bakanlığımızca ilimize tahsis edilecek ödenek doğrultusunda hibe hakkı kazanan yatırımcılar(Çiftçiler) belirlenecektir.

Proje için bilgi almak isteyen yatırımcılar İl Müdürlüğümüz Proje yürütme birimine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler. Yatırımcılarımız Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dökümanları www.tarimreformu.gov.tr internet sayfasından temin edebileceklerdir.

Proğram kapsamında kabul edilen başvurular ile İl Müdürlüğümüz arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımlarının en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Ali SELVİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

…/05/2016 Müh. : L.COŞKUN

…/05/2016 Şube Müd. : F.BACANLI

…/05/2016 İl Müd.Yrd. : A.T.KARACA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Yatırım konuları,

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ