Kurumlar Arası Yazışmalar Elektronik Ortamda Yapılacak

Kurumlar Arası Yazışmalar Elektronik Ortamda Yapılacak

04 Şubat 2016 371 views 0

Büyükşehir Belediyesi E-Yazışma ve Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasına geçiyor

Kurumlar Arası Yazışmalar Elektronik Ortamda Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi zaman ve kağıt israfının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli altyapı hazırlıklarının tamamlandığı E- Yazışma Projesi ile Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

E- Yazışma; Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından kurum ve kuruluşlar arasındaki PTT ve kurye vasıtası ile gönderilecek olan gönderilerde kâğıt kullanılmadan elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan bir proje. Elektronik ortamda gönderilecek belgeler için Kayıtlı Elektronik Posta altyapısı kullanılmaktadır. E- Yazışma projesi kapsamında ortak bir format olan .eyp (elektronik yazışma paketi) dosyalarının mail ortamında iletilmesi ile kurumlar arası yazışmalar elektronik olarak sağlanmaktadır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği şekilde koruyan, alıcının kim olduğu kesin olarak tespit edilebilen, içeriğinin kesinlikle değiştirilemeyen; içeriği yasal geçerli, güvenli kesin delil haline getiren bir sistemdir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan KEP sisteminin kurumumuzda devreye alınması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Kurumumuz adına bir KEP adresi temin edilmiş olup, KEP hizmet sağlayıcısı tarafından açılan web servis ile gerekli entegrasyon çalışması tamamlanmıştır.

malatyabb@hs01.kep.tr adresinden gerek vatandaşlarımız, gerekse kamu kurum kuruluşları her türlü yazışmalarını, dilekçelerini bu adres üzerinden belediyemize gönderebileceklerdir. ancak, sözkonusu sistemin çalışabilmesi için Vatandaşlarımızın ve hizmetten faydalanmak isteyenlerin de bir KEP adresinin olması gerekiyor. KEP adresleri, KEP Servis sağlayıcılardan veya PTT üzerinden alınabilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta’nın faydaları

– Kurumlar arası yazışmalar elektronik ortamda sağlanıp zaman ve kağıt tasarrufu sağlanmaktadır.

– Elektronik postaların; gönderildiğine, ulaştığına, okunduğuna dair deliller elde edilmekte ve içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak inkar edilemezlik bulunmaktadır.

– Elektronik postalar zaman damgalı elektronik ve mobil imzalı belgeleri içerdiği gibi, gönderim esnasında da elektronik imza atılması ile güvenlik üst düzeye çıkarılmaktadır..

– Gönderilerin içerikleri, KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ