ATIKSU ARITMA ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

04 Haziran 2018 390 views 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı “Atıksu Arıtma” Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

7-8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Atıksu Arıtma Çalıştayı 81 ilin su ve kanal idareleri yetkilileri ve deneyimli hocaların katılımıyla Malatya’da gerçekleştirildi. 2 gün boyunca, yapılan sunumların ardından, soru cevap kısmı yapılarak çalıştay sonlandırıldı.

81 ilin su ve kanal idareleri yetkilileri ve alanında uzman hocaların, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda Çalıştayın sonuç bildirgesi hazırlandı.

Atıksu Arıtma Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesi’nde özet olarak;

1. Atıksu Arıtma Tesisleri, ilk yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olan kamu yatırımlarıdır. İlk yatırım maliyetleri için öncelikle hibe ve uygun kredi oranlı ve geri ödemeli finans kaynakları tercih edilmelidir.
2. İlk yatırım öncesinde  “Atıksu Arıtma Tesisi İçin Detaylı Fizibilite Raporu”  hazırlanmalıdır.
3. Yağmursuyu, dere veya yeraltı sularının kanalizasyon sistemine muhtemel girişimleri(infiltrasyon problemi) dikkate alınarak atıksu iletim hatları yapılmalıdır.
4. Atıksu arıtma tesisleri,  kopyala-yapıştır veya tip projeler dikkate alınarak tasarlanmamalı veprojelendirilmemelidir.
5. Tesis işletim problemleri ekipman,  proses, endüstriyel atıksu girişimi ve personel bazlıolabilmektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri’nde yapılan yanlış, yetersiz ve kalitesiz ekipman seçimleri işletmenin zorlaşmasına ve tesisin işletmeye alınması ile önemli problemler yaşanmasına sebep olmaktadır.
6. Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde özellikle elektrik tüketimi ve ekipman bakımları önemli giderkalemlerini oluşturmaktadır. Bu sebeple, verimliliği yüksek ve enerji tüketimi düşük ekipmanlar ile üniteler tercih edilmelidir.
7. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının miktarının azaltılmasına yönelikuygulamalara yer verilmelidir.
8. Su tasarrufu sağlayabilmek adına; evsel/kentsel atıksu arıtma tesisi çıkış suları geri kazanılarak, bölgenin özelliklerine göre sanayide, tarımsal veya park-bahçe sulamasında, yeraltı suyunun beslenmesinde vb. alanlarda kullanılabilir.
9. Kırsal ve dağınık yerleşim bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması,  arıtılması veuzaklaştırılması konusunda da farklı sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Coğrafik engeller, dağınık yerleşim, debi ve kirletici konsantrasyonundaki aşırı salınımlar,  kanalizasyon hatlarında çökelme vb. sorunlar kırsal alanlarda atıksuların toplanması ve arıtılmasını zorlaştırılmaktadır. Yerinde ve basit çözümler öncelenmelidir.
10. Ülkemizde atıksuların arıtılması ve yeniden kullanılması konusunda mevzuat ve yönetmelikler, gelişmiş ülkelerden esinlenerek hazırlanmıştır. İlgili yönetmeliklerdeki bazı hususların ülkemize özgü olarak güncellenmesi önerilmektedir.
11. Evsel atıksuların toplanması ve arıtımı yerel yönetimlerin uhdesindedir.  Atıksuların toplanması ve arıtımı konusunda yerel yönetimler ile üniversiteler arasında işbirliği yapılması teşvik edilmelidir.  Böylece,  ideal çözümler üretilmesine ortak akıl ile katkı sağlanması beklenmektedir.  Atıksu sektöründe çalışacak personelin uygulamalıeğitimlerinde de üniversitelerle işbirliği yapılması önemli olarak görülmektedir.
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Malatya