BİLSAM Kurtuba Akademi III. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

BİLSAM Kurtuba Akademi III. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

04 Kasım 2016 531 views 0

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSANOĞLUNUN “İDEAL” ARAYIŞI

5-6 Kasım 2016, Malatya

Kurtuba Akademi, BİLSAM’ın eğitim öğretim faaliyetlerinden sorumlu birimidir. 8 yıldır faaliyetlerini sürdüren akademi bu kapsamda onlarca alanda sistematik olarak seminer, panel, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemekte, araştırmacı kampları ve öğrenci sempozyumları organize etmektedir.

Her yıl binlerce insanımızın katıldığı Kurtuba Akademi çalışmalarının ana unsurları Kasım-Mayıs ayları arasında devam eden Atölye Çalışmaları, Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilen Araştırmacı Kampı ve her yılın Kasım ayında organize edilen Ulusal Öğrenci Sempozyumu’dur.

Ulusal Öğrenci Sempozyumu bu sürecin son halkasını oluşturmakta olup her yıl düzenlenen sempozyuma Kurtuba Akademi katılımcıları yanı sıra Türkiye’nin hemen her bölgesinden lisans ve lisansüstü öğrencileri katılmaktadır.

İnsanoğlu varoluşundan günümüze adalet, özgürlük, eşitlik, şeffaflık, insan hakları, demokrasi, devlet, toplum, ekonomi ve siyaset gibi alanlarda “ideal” arayışını sürdürmektedir. İnsanın var olduğu her zaman ve mekânda sürmüş olan bu arayış, bundan sonra da devam edecektir.

İşte BİLSAM Kurtuba Akademi de bu kadim arayışa katkı sağlamak amacıyla “Geçmişten Günümüze İnsanoğlunun İdeal Arayışı” temalı bir Ulusal Öğrenci Sempozyumu organize etmiştir.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ulusal Öğrenci Sempozyumlarımızın amacı; ülkemizde bahse konu olan alanlarda okuyan, araştıran ve yeni düşünceler geliştirmeye çalışan gençlerimizi bir araya getirerek ürettikleri bilgi, düşünce ve yaklaşımları akademik çevreler ve kamuoyuyla paylaşmalarına imkân vermektir.

İnsanoğlunun kadim “ideal” arayışına konu olan bütün alanlara açık olan sempozyumumuz 5 Kasım Cumartesi saat 10.00’da başlayacak ve iki gün sürecektir. BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan sempozyumda sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine, güzel sanatlardan yaşadığımız toplumsal sorunlara kadar hemen her alanla ilgili bildiriler sunulacaktır. Sunulan bildiriler daha sonra kitap haline getirilerek ilgililere ulaştırılacaktır.

Türkiye’nin birçok ilinden ve birçok üniversitesinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından onlarca bildirinin sunulacağı sempozyumumuza başta gençler olmak üzere bütün halkımız davetlidir.

Bu vesileyle, tekrar, sivil toplum, sosyal girişimcilik, bilim, kültür ve sanatı önemseyen ve gençlerimizin bu meselelere kafa yoruyor olmasını anlamlı bulan herkesi Ulusal Öğrenci Sempozyumumuza davet etmek istiyorum. 5 Kasım Cumartesi saat 10.00’da başlayacak olan sempozyumumuz, BİLSAM Konferans Salonunda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecektir.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ