UKSAY Sonuç Bildirgesi Açıklandı

UKSAY Sonuç Bildirgesi Açıklandı

30 Ekim 2016 515 views 0

26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Müsteşarı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Valisi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, İnönü Üniversitesi Rektörü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürleri ve çok sayıda bürokratın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda, toplam 205 bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 29 büyükşehir belediyesinden ve 51 il belediyesinden 140 kişi, ulusal ve uluslararası üniversitelerden 320 akademisyenin yanı sıra toplamda 600’ün üzerinde davetli katılmıştır.

Başkan Çakır: Hassas Bir Konuyu Malatya’da Tartıştık

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu tür organizasyonların öneminin çok büyük olduğunu vurguladı. ‘Su Hayattır’ diyen Başkan Çakır, “Son derece istifade edeceğimiz, belediyelere, su kanal idarelerine bir yol haritası olacak bir çalışma ortaya çıkmıştır. Bu tür çalışmalar su yönetimleri ile ilgili uzman kişilerin, proje hazırlayabilecek, kentlerin yapısına göre uzun vadeli kısa vadeli çok sağlıklı çözüm önerileri ortaya koyabilecek elemanlara ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerde birçok belediyemizi karşılıklı olarak incelediğimizde bazı noktalarda bizden çok önde olanlar var, bazı konularda bizim iyi olduğumuz noktalar görüyoruz. Önemli olan eksiklikleri tamamlayabilmek. Kendi adımıza geliştirebileceğimiz yeni uygulamalar, yeni projelerle birlikte birçok belediyemizden aldığımız uygulamalarda var. Burada yaptığımız sempozyumun konusu gerçekten çok hassas. Su hayat demek. Çok önemli fikirlerin çıktığı kanaatindeyim. İnşallah böyle güzel çalışmalarla sizlerle buluşacağız. MASKİ Genel Müdürümü ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

UKSAY Sonuç Bildirgesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından okunan bildirgede ‘Ülke Kalkınmasında Üniversite, Kamu ve Özel Sektör İşbirliğinin Önemi’ne vurgu yapıldı. Rektör Kızılay’ın okuduğu 18 maddelik sonuç bildirgesi şöyle:

“1. Büyükşehir olmayan illerde de, Su ve Atıksu hizmetlerinin il sınırı bazında büyükşehirlerdeki gibi yürütülebilmesi için Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kurulması,

2. Şehirlerde su temini ve atıksu uzaklaştırma mastır planlarının yapılması

3. Su ve Kanal idareleri ve Belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için Bilgi Paylaşım Platformunun oluşturulması

4. Su ve Kanal İdarelerinin ara eleman ihtiyacının karşılanması için altyapı teknikerliği (İçme suyu, Kanalizasyon, Bilgi Teknolojileri, Laboratuvar, Atıksu Arıtma İşletmeciliği) yetiştirilmesi amacıyla MYO’larda ilgili bölümlerin açılması (Örneğin İnönü Üniversitesinde program kurulması ve pratik uygulamalarının MASKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi)

5. İSKİ kanununun yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi

6. Dere ıslahı çalışmaları uzmanlık gerektiren konulardır. Tüm illerimizde yerleşim yerlerinde taşkın koruma bölgelerinin oluşturulması ve taşkın koruma yapılarının planlanması yetkilerinin yeniden düzenlenmesi,

7. Yağmur suyu drenaj çalışmalarının planlanmasında yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi

8. Sulama uygulamalarında ve yetki dağılımında kargaşaya sebep olan hususların gözden geçirilmesi

9. Atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilmesi amacıyla arıtılmış atık suların geri kazanımı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması,

10. Su ve Kanal idarelerinin bütçelerinde belirli oranda ayrılmasına olanak sağlayarak Sosyal sorumluluk fonunun oluşturulması

11. Atık su arıtma tesisi işletmesine önem verilmesi ve işletme iş sürecinin planlaması

12. Yer altı suları stratejik öneme sahip kaynaklardır. Bu nedenle bu kaynakların korunması, risklerin belirlenmesi ve kullanım planlarının oluşturulması önemlidir.

13. Su tasarrufu oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanması, tasarruf sağlayan ekipmanların yaygınlaştırılması

14. Su ve Kanal idarelerinde iyi uygulamaların ödüllendirilmesi (SUEN ve SU Vakfı vb. kurumlar aracılığı ile)

15. Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması konusunda kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin arttırılması

16. Havza yönetim ve koruma planlarının oluşturulması

17. Su teknolojileri sempozyumunun düzenlenmesi,

18. Su kanal idarelerinde ve belediyelerinde yurtdışına bağımlı olan teknolojiler ve yazılımlarının ülkemizde gerçekleştirilmesinin sağlanması.”

Ülke Kalkınmasında Üniversite, Kamu Ve Özel Sektör İşbirliğinin Önemi

Sonuç bildirgesini okuduktan sonra sempozyumun içeriği hakkında bilgiler veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sonuç bildirgesinde ‘Ülke Kalkınmasında Üniversite, Kamu Ve Özel Sektör İşbirliğinin Önemi’ başlıklı konunun öne çıktığını kaydederek, “Sonuç bildirgesinin ulusal ve yerel basın aracılığıyla tüm ülkemize duyuracağız. İnönü Üniversitesi olarak ülkemizin 181 üniversitesine tüm bakanlıklarımıza ve YÖK’e yazılı olarak göndereceğiz. Su Yönetimi Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı ve MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir kendi alanlarında herkese bu bildiriyi gönderecek. Umuyoruz ki bu sempozyumda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ülkemize faydalı olacaktır” diye konuştu.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ