Kooperatif Borçlarına Yapılandırma

Kooperatif Borçlarına Yapılandırma

08 Eylül 2016 537 views 0

MUACCEL BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayıl Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 11’nci maddesinin (11) numaralı fıkrasındaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır.

Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililer; 31/10/2016 tarihi mesai bitimine kadar Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat ederek, taksitlendirme sözleşmesi düzenleyeceklerdir. Bu süre uzatılmayacaktır. Borcun hesaplanması sözleşmelerin düzenlenmesi gibi Tarım İl Müdürlükleri ve ilgili banka şubesince yapılması gereken işlemlerden kaynaklanan gecikmeler, zamanında müracaat eden borçluların haklarını ortadan kaldırmaz. İl müdürlüklerine müracaat kooperatifin ortağı tarafından veya ortaklar adına kooperatif tarafından yapılır.

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ